เทคโนโลยี (Technology)

MDO Film คือผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกชนิดพิเศษแบบดึงยืดในแนวของเครื่องจักร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับแล้วว่า สามารถปรับปรุงคุณสมบัติและเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์มเพื่อรองรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัดเป็นผู้ผลิตรายแรก และรายเดียวในไทยที่มีเทคโนโลยีดังกล่าว ด้วยกระบวนการผลิตแบบดึงยืดนี้ ทำให้เราสามารถผลิตฟิล์มได้บางลง แต่ในขณะเดียวกันฟิล์มที่ได้ยังมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีความคงตัว ไม่ยืดหยุ่นเหมือนฟิล์มที่ผลิตผ่านกระบวนการเป่าขึ้นรูปทั่วไป จึงสามารถนำไปพิมพ์ได้ด้วยความเร็วสูงโดยไม่มีปัญหาเรื่องระยะภาพเคลื่อนไปมา ฟิล์มชนิดนี้จึงสามารถช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี และด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีขึ้นหลังผ่านกระบวนการดึงยืด เราจึงสามารถนำ MDO Film มาทดแทนการใช้ไนลอน หรืออลูฟอยล์ในการผลิตซองตั้ง โดยเราสามารถนำ MDO Film มาลามิเนตเข้ากับ LLDPE Film เพื่อทำซองตั้ง หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกันได้ ผลที่ได้คือเราสามารถนำซองดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งมอบตามสัญญา พัฒนาสินค้าต่อเนื่อง เน้นเรื่องชีวอนามัย ความปลอดภัยด้านอาหาร สานต่อด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน สร้างความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน"

ข่าวสารกิจกรรม